مصاحبه با ایسنا : نخل دست‌ساز ۱۵۰ ساله در دزفول!

نخل چوبی دست‌سازی موسوم به “کلبی‌خان” همه ساله در ایام عزادارای امام حسین (ع) در ماه‌های محرم و صفر در دزفول آراسته می‌شود.