پل سوم دزفول

پل سوم دزفول در سال ۱۳۷۵ بر روی رود دز احداث شد. این پل ادامه ی خیابان ۴۵متری فتح المبین را به غرب رود دز در شمال شهر وصل می نماید.