آرامگاه دانیال نبی (ع) شوش

ارامگاه دانیال نبی یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری شمال خوزستان و کشور می باشد